Grzałki odpływu skroplin PTC (patronowe) 

GRZAŁKI PTC - są produktem specjalnie opracowanym do odparowywania wody zbierającej się w zbiorniku po cyklu odszraniania w urządzeniach chłodzących. Dzięki wykorzystaniu właściwości przewodzenia w zależności od temperatury otoczenia niektórych elementów ceramicznych (effect PTC – ang. Positive Temperature Coefficient) moc grzewcza PTC zależy od temperatury otoczenia. Przy niskiej temperaturze jest emitowana największa moc, która obniża się w miarę wzrostu temperatury.

Dostępne modele: PTC1, PTC2, PTC3

Główne zalety systemu:
  • Redukcja kosztów

Zastosowanie PTC eliminuje potrzebę zastosowania dodatkowych zabezpieczeń. Pozwala to nie tylko na redukcję kosztów urządzenia, ale także na dodatkowe oszczędności, dzięki eliminacji dodatkowych akcesoriów, podłączeń elektrycznych i kosztu robocizny.

  • Bezpieczeństwo 

W najbardziej krytycznych warunkach pracy, kiedy cała woda jest odparowana i grzałka pracuje odkryta bez bezpośredniego wymiennika ciepła, moc grzewcza natychmiast spada do minimum, eliminując w ten sposób ryzyko uszkodzenia grzałki czy zbiornika.

  • Łatwy montaż

Montaż grzałki wymaga nawiercenia otworu o śr. 17mm w zbiorniku skroplin (jak najbliżej dna). Grzałkę należy włożyć w otwór i przykręcić nakrętką zabezpieczając wcześniej otwór uszczelką (dostarczane osobno).

 POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ