Zawór dekompresyjny ElebarZawory dekompresyjne umożliwiają wyrównanie
różnicy ciśnień powietrza wewnątrz i na zewnątrz
komory chłodniczej. Wyeliminowanie skoków
ciśnienia i związanych z tym naprężeń konstrukcji
chłodni posiada liczne zalety:

  • Wydłuża żywotność komory
  • Zapobiega nagłym i niekontrolowanym otwarciom drzwi
  • Zapobiega zassaniom drzwi
  • Zapewnia odpowiednie warunki magazynowania
  • Zapobiega zapadnięciu się chłodni na skutek spadku ciśnienia
  • Pozwala na zastosowanie lżejszych materiałów konstrukcyjnych, co daje wymierną oszczędność przy budowie komory.

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ