15087-15088



Zakrzywienie prowadnicy z wyżłobieniem

15087 - zakrzywienie prawe

15088 - zakrzywienie lewe