15089-15090Zakrzywienie prowadnicy bez wyżłobienia.

15089 - wyżłobienie prawe

15090 - wyżłobienie lewe